Kontakt

 

Dësch Tennis Ierpeldéng .a.s.b.l.

Adress vum Siège social:
11, rue de Mondorf • L-5421 Erpeldange/Remich
Tel: 23 69 89 13

Korrespondenzadress:
Dësch Tennis Ierpeldéng a.s.b.l.
M. SCHMIT Marc
21, rue Scheuerberg  • L-5422 Erpeldange/Remich

E-mail: info@dtierpeldeng.com